Visszatekintés

1990/91 - 1999/2000

isk.évekre

Az 1990/91-es tanévben csökkent a tanuló létszáma 221-re. Az iskola igazgatója Vajlik Gyula, helyettese Nagy Etelka. 15 tanító, 3 nevelő és 2 externista tanított az iskolán.

Mint minden évben, így ebben az évben szép sikerek születtek a matematikai, fizikai, kémiai olimpián, a helyes magyar kiejtési versenyen, a szlovák nyelvi versenyen és a lövészversenyeken.

Változásra került sor az iskola életében. Az orosz nyelv helyett – a szülők kérésére – a német nyelv tanítását vezették be. A német nyelv tanítására a nagymegyeri iskolából biztosítottak tanítókat.

š  Ë  

Az 1991/92-es tanévben 231 tanulója volt az iskolának. Az igazgató Vajlik Gyula, aki 1992.július 7-ig látta el ezt a funkciót, az ig. helyettes Nagy Etelka. A tantestület tagjai: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kovács Béla, Plauter Erzsébet, Szabó Márta, Váradi Erzsébet, Világi Teréz és Zerényi Vilma. Externisták: Ollé Erzsébet és Szinghoffer Zita. Nevelők: Plauter Éva, Plauter Mónika és Öllös Vilmos. Tábor Elemér betegsége miatt idő előtt nyugdíjba vonult.

Ebben az évben már megkezdődtek az előkészületek az Egészségügyi Világszervezet által meghirdetett “Egészséges iskola“ mozgalom megindítására.

š  Ë  

Az 1992/93-as tanévben nem változott a tanulók létszáma. Az iskola igazgatónője Nagy Etelka, helyettese Vajlik Gyula lett. A tantestület tagjai: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Csémi Magdaléna, Földes Zsuzsa, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kovács Béla, Plauter Erzsébet, Szabó Márta, Váradi Erzsébet, Világi Teréz, Zerényi Vilma, Zsoldos Anikó. Nevelők: Plauter Éva, Plauter Mónika, Öllös Vilmos.

A pályaválasztási tanácsadó Baráth Júlia. Az iskolatanács elnöke Zerényi Vilma. A Sz és IBSz elnöke Kucsora István.

Az iskola pályázat alapján bejutott az Egészségügyi Világszervezet által meghirdetett “Egészséges iskola“ mozgalomba, melyben 10 iskola kezdte meg működését Szlovákiában. Az iskolai koordinátor Nagy Etelka lett. 1993 augusztusában Plauter Erzsébet tanítónő részt vett az első lengyel-szlovák találkozón Lubochňán. 1993. június 5-én megrendezett sportnapon a Pozsonyi Szlovák Televízió rövid felvételt készített a tanulók sporttevékenységéről.

Rácz Ildikó 8. osztályos tanuló kezdeményezésére havonta megjelent a “Pulzus“ c. iskolaújság.

A versenyeken és olimpiákon nagyon szép eredmények születtek.

·     Csonka Hajnalka a prózamondás járási versenyén 2. helyezett lett, így továbbjutott a kerületi versenyre is.

·     a fizikai olimpián eredményesen szerepeltek: Bartal András, Fábik Brigitta és Tóth Ildikó.

·     a matematikai olimpián Bartal András a 3. helyezett, Kucsora Péter és Vajlik Péter eredményes megoldók voltak.

·     a “Poznaj slovenskú reč“ versenyen Sztakovics Katalin és Mayer Zsuzsa tanulók az 5. helyen végeztek.

·     az egészségügyi versenyen a IV. osztály tanulói a járási versenyen az 1., a kerületi versenyen pedig az 5. helyen végeztek. A VII. osztályosok a járási fordulón az 5.-ek lettek.

·     az ifjú tűzoltók a járási versenyen szintén az 5. helyezést érték el.

š  Ë  

Az 1993/94-es tanévben 229 tanulója volt az iskolának. Az igazgatónő Nagy Etelka, helyettese Vajlik Gyula. Pedegógusok: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Csémi Mgdaléna, Földes Zsuzsa, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kovács Béla, Plauter Erzsébet, Szabó Márta, Váradi Erzsébet, Világi Teréz, Zerényi Vilma. Nevelők: Plauter Éva, Plauter Mónika, Öllös Vilmos. Pályaválasztási tanácsadó Baráth Júlia. Az iskolatanács elnöke 1993-as év végéig Zerényi Vilma, 1994 januárjától pedig Csémi Magdaléna. A Sz és IBSz elnöke Kucsora István.

Az “Egészséges iskola“ mozgalom feladatainak teljesítéséhez anyagi támogatást nyújtott a Lakszakállasi, a Gelléri, a Bogyai és a Szilasi Községi Hivatalok, a helyi mezőgazdasági szövetkezet, a szülők, a magánvállalkozók, a járási takarékpénztár és a Kovimex vállalat.

A Lakszakállasi Községi Hivatal 50 000 Sk értékben új kerítést építetett a főút mellett, sőt felújították a kerítés melletti járdát is.

Az 1. osztály kivételével az egész tanév folyamán hetente egyszer úszni jártak a többi osztályok a komáromi uszodába.

A szakácsnők a konyha kertjében zöldséget termesztettek, amit a tanulók fogyasztottak el “Vitaminkúra“ címen.

Három 8. osztályos tanuló a nyár folyamán 12 napos üdülésen, a koordinátor pedig a lengyel-szlovák találkozón vett részt Lengyelországban.

A versenyeken és olimpiákon ismét nagyon jól szerepeltek az iskola diákjai.

·     Csonka Hajnalka a járási szavalóversenyen a 2., a kerületin pedig a 4. lett.

·     a járási matematikai verseny résztvevői: Bartal András és Kucsora Péter.

·     a járási fizikai olimpia 5. helyezettje Kucsora Péter, Barthalos Zoltán és Vajlik Péter szintén eredményes megoldók közé tartoztak. Továbbá Kucsora Péter a kerületi fizikai verseny, a Dunaszerdahelyen fizikából megrendezett Öveges József Emlékverseny eredményes megoldója és a komáromi magyar gimnázium által meghirdetett matematika-fizika háziverseny 4. helyezettje lett.

·     a járási kémiai olimpia eredményes résztvevői: Both Andrea és Paksi Alena.

·     a járási biológiai olimpián eredményesen szerepeltek: Rácz Beáta és Laky Helga.

·     az ifjú tűzoltók a járási versenyen 5. helyen végeztek.

A napközis tanulók nagy sikerrel mutatták be az “Álomlátta leveske“ c. mesejátékot.

š  Ë  

Az 1994/95-ös tanévben 221 tanuló 9 osztályban kezdte meg a tanulást. Az iskola vezetőségében változás nem történt. A tantestület létszáma csökkent, ui. Zerényi Vilma 1994 januárjában külföldre távozott.

1994 novemberében iskolánk részt vett az “Egészséges iskolák“ 1. nemzetközi konferenciáján Pozsonyban.

Az iskola barátságot kötött a német nemzetiségű móri Radnóti Miklós Általános Iskolával. 1995. június 8-án 39 tanuló 4 pedagógus kíséretével részt vett a móriak által rendezett sportnapon.

A versenyeken szépen szerepeltek az iskola diákjai.

·     Lelkes Ildikó a “Szép magyar beszéd“ járási fordulóján az 5. lett.

·     Vajda Ilona a járási matematikai olimpián,

·     Katona Andrea és Laky Helga a földrajzi olimpián,

·     Laky Sebastian és Vajda Ilona a biológiai olimpián,

·     Patócs Krisztián és Varga Andrea pedig a kémiai olimpián szerepeltek eredményesen.

·     a járási egészségügyi versenyen a 4. osztályosok a 3. helyen, a 7. osztályosok pedig az 1. helyen végeztek. Az utóbbi csoport a kerületi versenyen 5.-ek lettek.

·     a járási lövészbajnokságon Derzsi Alena és Nagy Ferdinánd az 1., Rajkovics Mónika a 2., Puzsér Zsuzsanna és Patócs Krisztián a 4. helyen végeztek. A kerületi bajnokságon Rajkovics Mónika az 1. és Derzsi Alena pedig a 4. lett. Mindkettőjük eljutott a szlovákiai bajnokságra is.

š  Ë  

Az 1995/96-os tanévben eggyel gyarapodott a tanulók létszáma. Az iskola igazgatónője Nagy Etelka, a helyettese Kovács Béla. A tantestületbe 2 új fiatal pedagógus került: Paxián Piroska és Bajcsi Barnabás.

Az "Egészséges iskola" mozgalom keretén belül 1996. május 24-én sportnapot rendezett az iskola, melyre meghívta a baráti móri iskolát is. 1996. június 20-án ebben az iskolában rendezték meg SzK 10 iskolájának találkozóját, melyek az európai hálózat tagjai.

Szorgalmas munkával készültek a tanulók a különféle versenyekre, melynek az eredménye is megmutatkozott:

·     Csonka Hajnalka a vers-és prózamondó versenyen a 3. helyen végzett.

·     Vajda Ilona a matematikai és fizikai olimpián,

·     Bajcsi János a Pitagoriáda 96“ versenyen,

·     Laky Helga és Rácz Beáta a kémiai olimpián eredményesen szerepeltek.

·     a 4. osztályosok az egészségügyi versenyen a 4.,

·     az ifjú tűzoltók a 9. helyen végeztek. Komáromban

·     Kovács Judit 5. lett az “Ifjúsági futóversenyen“,

·     Petróczi Adrianna a 60 m-es futásban a 2. lett.

·     a lányok kézilabdacsapata a járási bajnokságon a 3. helyet vívta ki magának.

·     Horváth Mónika, Keszegh Szabina, Kovács Judit és Petróczi Adrianna az aranyosi idősebb diáklányok kézilabdacsapatával a korosztály világméretű rendezvényén vettek részt Svédországban.

Az év folyamán minden osztály egy alkalommal színházlátogatáson vett részt.

A szakácsnők kb. 3 000 Sk értékben termesztettek zöldséget a konyha kertjében.

š  Ë  

Az 1996/97-es tanévben 219-re csökkent a tanulók létszáma. Az iskola vezetőségében nem történt változás. A tantestületbe új tagként Vojtek János került, aki Szabó Mártát helyettesítette.

Az iskolaév folyamán a tanulók színelőadáson, nevelési koncerten és irodalmi összeállításon vettek részt.

Földes Zsuzsanna tanítónő szeptemberben képviselte az iskolát az “Egészséges iskolák“ IV. lengyel-szlovák találkozóján Lengyelországban. Nagy Etelka igazgatónő és Baráth Júlia tanítónő októberben részt vettek az “Egészséges iskolák“ II. konferenciáján Pozsonyban. Szintén októberben került sor Mórott a közös sportnapra. Nagy Etelka ig. “Škola bez alkoholu, drog a cigariet“ címen háromnapos iskolázáson volt. Novemberben megalakult az iskolán a 14 tagból álló gyermekparlament, vezetőjének Vajlik Otíliát választották meg. Az iskola bekapcsolódott a “Béke oszlopa“ elnevezésű mozgalomba. Az oszlopokat az ún. Béke hegyen helyezték el Kassa közelében. Iskolánkat Vojtek János tanító képviselte. A községi hivatal által meghirdetett “Falunap“ rendezvény keretén belül az iskola egy egész délelőttöt betöltő sportakciókat szervezett.

A hagyományos járási versenyeken és olimpiákon a köv. eredmények születtek:

·     a “Szép magyar beszéd“ versenyén Laky Sebastian a 9.,

·     a német nyelvi olimpián Balogh Éva a 8., Károlyi Éva a 12.,

·     a Pitagoriádán Csémi Gábor a 4.,

·     a fizikai olimpián Vajda Ilona a 12. helyen végeztek.

·     a geográfiai olimpia eredményes versenyzői voltak: Bartal Zsuzsanna, Ferenczi Hajnalka, Kósa Tamás, Katona Andrea és Krastenics Éva.

·     a lányok iskolai csapata a járási kézilabda-bajnokságon a harmadik lett.

·     Petróczi Adrianna az idősebb lányok kézilabda-bajnokságán Belgiumban versenyzett.

·     “Az én városom, az én falum“ járási szintű képzőművészeti versenyen Földes Péter munkáját a bíráló bizottság a 2. legjobbnak értékelte.

·     az ifjú egészségügyi őrs tagjai az I. kategóriában a harmadikok lettek.

Az iskolaév végén az osztályok hagyományosan osztálykirándulásokon vettek részt.

š  Ë  

Az 1997/98-as tanévben 217 tanulója volt az iskolának. Az iskola igazgatónője továbbra is Nagy Etelka, az igazgatóhelyettes Kovács Béla. A tantestület tagjai: Bajcsi Barnabás, Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Csémi Magdaléna, Földes Zsuzsanna, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kosár Mónika, Paxián Piroska, Szabó Márta, Vajlik gyula, Váradi Erzsébet és Világi Teréz. Nevelőnő: Plauter Éva. A pályaválasztási tanácsadó Baráth Júlia. Az iskolatanács elnöke Csémi Magdaléna. A szülői szövetség elnöke Kucsora István.

A járási versenyek és olimpiák eredményei:

·     a német nyelvi olimpián Károlyi Éva,

·     a matematikai olimpián Plauter István és Bartal Judit,

·     a fizikai olimpián Bartal Judit és Kósa Tamás,

·     a geográfiai olimpián Csémi Gábor, Lakó Sándor, Benedek Ildikó és Kósa Tamás eredményesen szerepeltek.

·     a Pitagoriáda 98 matematikaverseny 3. helyezettje Fügedi Aladár.

·     a járási mezei futóversenyen a lányok a 10., az idősebb fiúk pedig a 12. helyen végeztek.

·     az ifjú egészségügyi őrs a járási versenyen a 8. lett.

·     A tanulók bekapcsolódtak a Budapesti Ismeretterjesztő Társulat által hirdetett XXIV.Országos (és határon túli) Levelező Feladatmegoldó Versenybe. Bartal Zsuzsanna a német nyelv és nyelvi játékban a 23. helyen végzett.

Az “Egészséges iskolák“ mozgalom keretén belül 1997.október 10-én közös sportnapot rendezett az iskola a móri Radnóti Miklós Iskolával. 1997. október 20-án a Hrušovi Alapiskola – egészséges iskola – tanulói látogattak el az iskolába. Nagy Etelka koordinátor augusztusban Nová Lubovňán részt vett a cseh-lengyel-ukrán-szlovák nemzetközi nyári tevékenységen.

A 8. osztályos tanulók négy alkalommal rendeztek beszélgetést az iskola pszichológusával. Téma: A drogfüggőség megelőzése.

A tanulók kiváló tanulmányukért, különféle aktivitásukért igazgatói dicséretben, a műveltségi versenyeken való sikeres szereplésükért pedig könyvjutalomban részesültek.

š  Ë  

Az 1998/99-es tanév ünnepélyes megnyitása 1998.szeptember 2-án volt.

Iskolaigazgató:                                 Nagy Etelka

Igazgatóhelyettes:                               Kovács Béla

Pályaválasztási tanácsadó:                  Baráth Júlia

Tantestület tagjai:                              Bajcsi Barnabás, Bozsaki Márta, Csémi Magdaléna, Földes Zsuzsanna, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kosár Mónika, Paxián Piroska, Simonics Éva, Soós Andrea, Szabó Márta, Vajlik Gyula.

Nevelőnő:                                        Plauter Éva

Iskolai alkalmazottak száma:             8

Tanulók száma:                               218

Osztályok száma:                             10

Szülői szövetség elnöke:                      Bartal Ilona

Az egészséges iskola koordinátora Simonics Éva. A tanulók ismeretei az egészséges életmódról egyre tökéletesebbek, amit írásbeli munkáik igazolnak. A nyolcadik osztályos tanulók öt alakalommal beszélgettek az iskola pszichológusával a függőség megelőzéséről.

A helyi kultúrház mellett működő iskolások színjátszó csoportja a "Hófehérke és a hét törpe" c. zenés darabbal mutatkozott be Dunaszerdahelyen a Duna Menti Tavasz országos versenyen.

A tanulók az év folyamán

A járási versenyeken és olimpiákon eredményesen szereplő tanulók:

Ebben a tanévben méltóan megemlékeztünk a magyar nyelvű oktatás újrakezdésének 50.évfordulójáról 1999.jún 5-én. Az évforduló tiszteletére Jubileumi évkönyvet adtunk ki.

š  Ë  

Az 1999/2000-es iskolai évet szeptember 2-án nyitotta meg ünnepélyes keretek között az igazgatónő.

Iskolaigazgató:                             Nagy Etelka

Igazgatóhelyettes:                          Csémi Magdaléna

Pályaválasztási tanácsadó:              Baráth Júlia

Tantestület tagjai:                         Bajcsi Barnabás, Bozsaki Márta, Földes Zsuzsanna, Hosszú László, Hosszú Valéria, Izsóf Lajos, Kovács Béla, Németh Ildikó, Oláh Andrea, Paxián Piroska, Simonics Éva, Soós Andrea, Szabó Márta, Vajlik Gyula. Helyettesítő tanerőként Kartai Erzsébet és Németh Éva tanított nálunk.

Nevelőnő:                                   Plauter Éva

Iskolai alkalmazottak száma:        7

Tanulók száma:                           250

Osztályok száma:                        11

Szülői szövetség elnöke:                 Bartal Ilona

A járási versenyeken és olimpiákon eredményesen szereplő tanulók:

š  Ë