Visszatekintés

1980/81 - 1989/90

isk.évekre

 

Az 1980/81-es tanévben 305 diákja volt az iskolának. Az iskola vezetőségében nem történt változás. Ez az év a CSKP megalakulásának 60. évfordulója jegyében telt, mely alkalomból az iskola kötelezettséget vállalt.

Az egészségügyi csoport ismét remekelt, ui. a járási fordulón az 1. helyezést érték el, így a szlovákiai fordulón is részt vehettek. A kört Nagy Etelka vezette. A tűzoltó és a lövészkör tagjai is szép eredménnyel dicsekedhettek, 2. helyen végeztek a járási fordulón.

Aktívan bekapcsolódott az iskola a “Láng 81” nevezetű versenybe. A fiúk az 1., a lányok a 2. helyen végeztek.

Az év folyamán 94 tanuló szerezte meg a DOZ, 66 pedig a BPPOV jelvényt.

Eredményesen szerepelt Nagy Dezső és Plauter Tibor a fizikai, Forró Ildikó pedig a kémiai olimpián.

Bartal Vince igazgató nyugdíjba vonult.

š  Ë  

Az 1981/82-es tanévben 301 tanulója volt az iskolának. A napközi otthon 3 csoportot indított 80 tanulóval és 1 iskolai klubot 26 tanulóval.

Az iskola új igazgatója Izsóf Lajos, helyettese pedig Vajlik Gyula lett. A tantestület tagjai: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Ferenczi Brigitta, Hosszú László, Hosszú Valéria, Kádek Márta, Kovács Béla, Máčaj Katalin, Nagy Etelka, Öllös Vilmos, Tábor Elemér, Tábor Magda, Váradi Erzsébet, Világi Teréz és Zerényi Vilma. Nevelők: Bajcsy Katalin, Ferenczi János, Plauter Erzsébet és Végh Imre. Csapatvezető: Kádek Márta.

Ebben a tanévben is bekapcsolódott az iskola a közhasznú társadalmi munkákba, az iskola környékének szépítésébe.

Novemberben a kézilabdapálya is elkészült. Kovács Béla tanító vezetésével a lányok kézilabda-csapata szép eredményeket ért el.

A honvédelmi többtusa járási versenyén Szabó Dezső az 1. helyen, a kerületi fordulón pedig a 4. helyen végzett. A kis matematikai olimpia járási versenyén Gaál Gabriella az 1. lett. A nagy matemetikai olimpia járási fordulóján Szabó Ildikó, a fizikai olimpián Izsóf Ottó, a kémiai olimpián Végh Irén és Kováč Iveta sikeres megoldók voltak.

A szakkörök közül a járási versenyeken 2. helyezést értek el az egészségügyi kör Nagy Etelka, a tűzoltó kör Vajlik Gyula és a futballkör Hosszú László vezetésével.

š  Ë  

Az 1982/83-as iskolai évben 290 tanulója volt az iskolának. Az igazgató Izsóf Lajos, helyettese Vajlik Gyula. A tantestület tagjai: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Ferenczi Brigitta, Hosszú László, Hosszú Valéria, Kádek Márta, Kovács Béla, Nagy Etelka, Öllös Vilmos,Tábor Elemér, Tábor Magda, Váradi Erzsébet, Világi Teréz és Zerényi Vilma. Nevelők: Bajcsy Katalin, Plauter Erzsébet és Végh Imre. Csapatvezető Plauter Éva, aki ebben az évben került az iskolára.

Fokozódott a tanítók kezdeményezése a tanulók közhasznú munkákba, az iskola környékének szépítésébe, az életkörnyezet további javításába, a hulladék- és gyógynövények gyűjtésébe való bekapcsolódás terén.

Tovább folytatódott a tanulók sikeres szereplése a versenyeken : a matematikai verseny járási fordulójában az 5. osztályos tanulók az 1. és a 2. helyezést, a 6. osztályos tanulók pedig a 3. helyezést érték el. Sikeres megoldók voltak a matematikai olimpián Barthalos Gertrúd, Gaál Gabriella, Szőke Mónika, Dobronyi Irén, a kémiai olimpián pedig Kósa Alica.

A tanulók sokoldalú érdeklődésének kibontakozására 24 érdekkör állt a tanulók rendelkezésére.

Egészen kiváló eredményeket értek el a kimaradó tanulók a felvételi vizsgákon. A felvételi eredményeket tekintve az iskola nyugat-szlovákiai kerületi viszonylatban az 500 iskola közül a 28. a járási viszonylatban pedig a 4. helyen végzett.

š  Ë  

Az 1983/84-es tanévben 299 tanulója látogatta az iskolát. Az iskolán 16 tanító, 3 nevelő, 1 csapatvezető, 5 konyhai személyzet, 1 iskolai gondnok, 4 takarítónő és 1 fűtő volt alkalmazásban.

1984. május 8-án hazánk felszabadulásának 39. évfordulója tiszteletére az iskola pedagóguskollektívája a nevelés és az oktatás terén elért jó eredményeiért kitüntetésben részesült – beírták az iskola nevét az SZLKP Komárnói Járási Bizottság Becsületkönyvébe.

Az iskolán működő Petőfi Sándor Pionírcsapat dolgozóinak kollektívája a jó munkaeredményeik elismeréséül 1984. június 6-án magas kitüntetésben részesült : a SZISZ KB-tól megkapták a “ Példás pionírdolgozók kollektívája“ címet.

š  Ë  

Az 1984/85-ös tanévben 290 tanulója volt az iskolának. Az iskola igazgatója Izsóf Lajos, helyettese Vajlik Gyula. Tanítók : Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Ferenczi Brigitta, Hosszú László, Hosszú Valéria, Kádek Márta, Kovács Béla, Nagy Etelka, Nagy Irma, Öllös Vilmos, Tábor Elemér, Tábor Magda, Váradi Erzsébet, Világi Teréz, Zerényi Vilma. Nevelők : Bajcsi Katalin, Plauter Erzsébet, Végh Imre. Csapatvezető : Plauter Éva.

Az iskola oktató-nevelő munkája tovább javult. Szép eredmények születtek a különböző versenyeken: A 4. osztályosok matematikai versenyében Molnár László az 1. , Vörös Tímea a 2. a 6. osztályosok mat. olimpiáján Tarcsi István a 2., a 7. osztályosok mat. olimpiáján Barthalos Gertrúd , a 8. osztályosokén pedig Gaál Gabriella a 7. helyezést érték el. A fizikai olimpián Gaál Gabriella és a kémiai olimpián Both Erzsébet sikeres megoldók voltak. A szlovák nyelvi versenyen Bajcsi Mónika a 4. helyet érte el. Kimagasló eredményt nyújtott Bajcsi Tibor a prózamondók versenyében. A körzeti, a járási , a kerületi versenyen az 1., az országos fordulón pedig a 3. helyen végzett.

š  Ë  

Az 1985/86-os tanévben 285 tanuló látogatta az iskolát. Az iskola igazgatója továbbra is Izsóf Lajos, helyettese Vajlik Gyula. Tanítók: Baráth Júlia, Bozsaki Márta, Ferenczi Brigitta, Hosszú László, Kovács Béla, Nagy Etelka, Nagy Irma, Tábor Elemér, Tábor Magda, Szabó Márta, Váradi Erzsébet, Világi Teréz, Zerényi Vilma. Nevelők: Bajcsy Katalin-főnevelő, Öllös Vilmos, Plauter Erzsébet. A pionírcsapat vezetője Plauter Éva.

Az iskolán a JNB Iskolaügyi Szakosztálya ellenőrzést végzett. Az elért oktató- és nevelőmunka eredményeit nagyon jónak minősítették.

Az iskola jó színvonalát tükrözték a különböző versenyeken és olimpiákon elért szép eredmények is. Pl. a 8. osztályosok járási matematikai olimpiáján Barthalos Gertrúd az 1. lett, sőt eredményesen szerepelt a kerületi olimpián is. A fizikai olimpián 2, a kémiai olimpián 1 tanuló sikeres megoldó volt. A 4. osztályosok matematikai olimpiáján 1., 2. és 3. helyezést érték el a tanulók. A lövészversenyen az 1. és 2., a gyógynövénygyűjtés járási versenyén pedig a 3. helyen végeztek.

Az iskola pionírcsapata a CSKP XVII. kongresszusa ifjú tettei keretében végzett kiváló munkájáért a SZISZ Kerületi Bizottsága elismerő oklevelével tüntették ki.

Az efsz segítségével bekerítették az iskolakertet, üvegházat és fóliasátrat építettek, a lányok speciális képzésére gyakorló konyhát rendeztek be.

š  Ë  

Az 1986/87-es tanévben az iskolának 275 diákja volt. A tantestület összetétele nem változott.

Az iskola tanulói továbbra is sikeresen szerepeltek a járási versenyeken és olimpiákon.

Hazánk felszabadulásának 42. évfordulója alkalmából május 8-án az iskola kollektívája az 1986-os évben kifejtett példás munkaaktivitásáért állami kitüntetésben: a CSSZSZK Kormánya a Szakszervezetek Központi Tanácsa és a SZISZ KB-a elismerő oklevelében részesült, melyet Trnaván vehettek át.

š  Ë  

Az 1987/88-as tanévben 248 tanuló, 15 tanító, 3 nevelő, 1 csapatvezető, 1 iskolagondnok, 3 takarító, 2 fűtő, 1 konyhavezető és 3 szakácsnő volt alkalmazásban.

A tanév folyamán az iskola tanulói aktívan bekapcsolódtak a közhasznú munkákba, a hulladékanyag-gyűjtésbe, a szakköri tevékenységekbe, a különböző versenyekbe és olimpiákba.

A pionírcsapat már harmadszor részesült a “Példás pionírdolgozók kollektívája“ kitüntetésben, melyet a SZISZ Központi Bizottságától kapott.

š  Ë  

Az 1988/89-es tanévben 240 tanulót 9 osztályba sorolták be. Az iskola igazgatója továbbra is Izsóf Lajos, helyettese Vajlik Gyula. A tantestület tagjai: 14 tanító, 1 csapatvezető és 3 nevelő.

A matematikai olimpián 4, a fizikai olimpián 3, a biológiai olimpián 2, az orosz nyelvi olimpián 1,a szlovák nyelvi versenyen 1, a kémiai olimpián Bajcsi Mónika lett eredményes. A helyes magyar kiejtési verseny járási fordulóján Fitos Kinga az 5. helyet érte el. A “Láng 89“ versenyben a 3. és az “Élet fája“ versenyben pedig a 2. helyen végeztek a tanulók.

š  Ë  

Az 1989/90-es tanévben 237 tanulója volt az iskolának. Az igazgató Izsóf Lajos, helyettese Vajlik Gyula. 1990. február 15-től az igazgatói tisztséget Vajlik Gyula vette át, az ig. helyettes pedig Nagy Etelka lett.

Ebben az tanévben is aktívan bekapcsolódott az iskola a közhasznú munkákba. Jól felkészültek a versenyekre és az olimpiákra. Eredményesen szerepeltek a tanulók a járási matematikai, fizikai, kémiai olimpián, a szlovák nyelvi versenyen, körzeti és járási szavalóversenyen, az egészségügyi és lövészversenyen. Az ifjú tűzoltók csoportja a “Láng 90“ elnevezésű versenyen a 2. helyen végeztek.

Bekapcsolódott az iskola a “Spartakiád 1990“ feladatainak teljesítésébe. A betanult gyakorlatokkal felléptek Komáromban, Gútán és Tatán.

Iskolai krónikák, szóbeli közlések és
visszaemlékezések alapján összeállította
Mgr.Bozsaki Márta
tanítónő

š  Ë