Visszatekintés

1970/71 - 1979/80

isk.évekre

 

Az 1970/71-es tanévben, 14 osztályban 365 tanuló járt. Az iskola tantestülete nem változott az előző évhez viszonyítva.

Járványos megbetegedések miatt (himlő, kanyaró) nagy volt a mulasztott órák száma.

Ez évben ünnepelték a CSKP megalakulásának 50. évfordulóját – Út a vörös csillag nyomában. Ez alkalomból meghirdetett versenyen a 2. helyezést és 1 500 Kčs vásárlási utalványt kapott az iskola.

A színjátszó kör új darabbal lépett fel: A Mátyás király juhásza c. mesejátékkal. Váradi Erzsébet tanítónő vezetésével eredményes munkát végzett a tánccsoport is: a körzeti versenyen 1., a járási versenyen pedig 2. helyezést értek el. A futballkör a járási “Pionír Kupában“ a 3. helyet vívta ki.

 

Az 1971/72-es tanévben a tanulók létszáma 15-tel csökkent az előző évhez viszonyítva.

A tantestületben változás történt. Az Andrássy házaspár elköltözött, és helyettük Fitos Júlia és Kovács Béla jött.

Ebben az évben is járványos betegség (sárgaság) ütötte fel a fejét.

A régi iskola épületének a lebontása befejeződött. A helyén új parkot létesítettek a tanulók Bartal Vince, Izsóf Lajos és Tábor Elemér irányításával. A parkba 60 db rózsatövet ültettek ki.

Az iskolával szemben található kastély udvarán is parkot létesítettek a község számára, kb. 800 órát dolgoztak itt a tanulók.

“Az expedíció az első pionírok nyomában“ nevezetű játékban a körzeti versenyen a 3. helyezést érték el a pionírok.

A járási tűzoltóversenyen a lánycsapat 1.,a fiúcsapat pedig a 4. lett.

A 9. osztályban felmérést végeztek magyar nyelvből, szlovák nyelvből, matematikából, fizikából és történelemből. Az eredmény nagyon jó volt, ui. a járási viszonylatban a 2. helyen végeztek.

 

Az 1972/73-as tanévben 345 tanuló látogatta az iskolát. Az iskola vezetőségében és a tantestület összetételében nem történt változás.

Ez iskolaév sem zajlott le zökkenőmentesen, ui. fertőző sárgaság miatt karantén volt az iskolán. Ennek ellenére ismét szép sikereket értek el a tanulók a különböző versenyeken:

·     fizikai olimpián Füssi Nándor (2.), Lelkes Péter(12.), Kürthy László(44.),

·     matematikai olimpián Hadar Gizella (17.),

·     szlovák nyelvi versenyen Tábor Éva (4.), Vassy Aranka (15.), Pázmány Magda (21.) , Kovács Zsuzsa(27.),

·     helyes magyar kiejtési versenyen Tóth Klára(11.), Kovács Zsuzsa(12.), az orosz nyelvi versenyen Kovács Zsuzsa(4.) és Vassy Aranka (5.) helyezést érték el.

A sport terén, főleg a birkózásban is kiemelkedő eredmények születtek: a járási versenyen 4 első, 4 második és 4 harmadik; az országos versenyen pedig 2 második és 3 harmadik díjat nyerték el az iskola tanulói.

A tűzoltó raj nagyon jó teljesítményt nyújtott: a lányok a járási 1. és az országos 5. helyezést érték el a versenyeken.

 

Az 1973/74-es tanévben a tanulók létszáma emelkedett 350-re. Az iskola vezetőségében és a tantestületben nem történt változás.

Ebben az évben is a tanulók aktívan kivették részüket a brigádmunkákban. Többek között a jégkorongpálya létesítésénél és a 68 m hosszú betonkerítés építésénél is.

Különböző olimpiákon a következő tanulók vettek részt:

·        fizikán - Tábor Éva, Pázmány Magda, Forgács László, Nagy Róbert;

·        kémián - Vassy Aranka, Pázmány Magda, Tábor Éva;

·        orosz nyelvi versenyen - Fónod Judit, Újlaky Nóra;

·        szlovák nyelvi versenyen - Lelkes Béla és Sztakovics Vilmos.

 

Az 1974/75-ös tanévben csökkent a tanulók létszáma 333-ra. Továbbra sincs változás a tantestületben.

Az iskola részt vett a “Győzelmes út” nevű versenyen, amely a Komáromi és a Dolný Kubíni járás között zajlott.

A tanulók nagyon jól szerepeltek a járási szpartakiádon, sőt a fiúk csoportja eljutott a prágai bemutatóra is Hosszú László vezetésével.

A község felszabadulásának 30. évfordulójára színvonalas műsorral léptek fel a tanulók.

A Jókai napokon sikeresen mutatkozott be az iskola bábköre.

Ez évben is nagyon szép sikerrel szerepeltek a tanulók a különböző versenyeken:

·        matematikai olimpián Sztakovics Vilmos, Lelkes Béla, Bartal Gyula;

·        fizikai olimpián Bartal Gyula, Lelkes Béla, Vajlik Márta, Sztakovics Vilmos, Fónod Judit, Nagy László, Kürthy Mária. Bartal Gyula a kerületi versenyen is eredményes megoldó volt.

·        orosz nyelvi versenyen Tábor Magda a 2., Izsóf Ilona pedig a 7. helyezést érte el. Tábor Magda a kerületi versenyen is részt vett.

·        helyes magyar kiejtési versenyen Tóth Klára a 3., Petróczi Olga a 4. helyen végzett.

 

Az 1975/76-os tanévben, 14 osztályban 315 tanuló tanult. Az iskola mellett a napközi is működött két osztállyal. Az iskola vezetőségében változás nem történt. A tantestület új tanerővel bővült, Bozsaki Márta tanítónővel.

A körök munkája ebben az évben is nagyon jó volt:

·        az egészségügyi kör a járási versenyen az 1. helyezést,

·        a honvédelmi kör a 2. helyezést, a tűzoltó kör szintén az 1. helyezést érte el,

·        a matematikai olimpián Izsóf Ilona a 14., Tábor Magda a 16.,

·        a fizikai olimpián Tábor Magda a 4. ,

·        a kémiai olimpián Kósa Mária a 6., az orosz nyelvi olimpián Barthalos Márta a 11. helyezést érték el.

 

Az 1976/77-es tanévben a tanulók száma ismét csökkent, de az osztályok száma megmaradt. A tantestületben változás nem történt.

Ebben az iskolaévben a brigádmunkák megszűntek, csak tanítási órán kívül és szombatonként segítettek az efsz-nek a szőlő- és paprikaszedésben. Az iskola bekapcsolódott a járás által meghirdetett tavaszi nagytakarítási versenybe, melyben főleg a VI.A osztályos tanulók emelkedtek ki, a 3. helyen végeztek.

A választás agitációs munkájába aktívan bekapcsolódtak a tanítók is. Tábor Magdát, Bartal Vincét és Izsóf Lajost a helyi képviselőtestület tagjaivá, Vajlik Gyulát pedig a Szilasi HNB elnöki tisztségébe választották.

A pionírszervet keretén belül nagyon jól működtek az érdekkörök. A honvédelmi kör a járási versenyen az 1., a tűzoltó és az egészségügyi kör a 2. helyezést érte el.

Az iskola környékének szépítése tovább folyt, 105 darab rózsatővel gazdagodott az iskola parkja.

 

Az 1977/78-as tanévben az 1. és a 2. osztályban az új tanterv szerint kezdődött meg a tanítás. A szilasi 1. osztályos tanulók is ebben az iskolában kezdték meg az iskolaévet, így emelkedett a tanulók létszáma 321-re. A tantestület bővült Ferenczi Éva tanítónővel, aki csak ebben a tanévben tanított az iskolán.

A pionírszervezet keretében 25 érdekkör működött. A legjobbak részt vettek a járási és a kerületi versenyeken is. A tűzoltó és a természettudományi kör a 3., a sportkör pedig az 1. helyezést érte el. Az 1-4. osztályos tanulók közül 64-en szerezték meg a DOZ – Gyermek adottsági jelvényt. Az 5-9. osztályos tanulók közül 60-an a BPPOV – A munkára és a haza védelmére légy kész jelvényt.

Kiemelkedő eredményt ért el Szőke Barnabás a fizikai olimpián. Járási méretben a 2. helyezést érte el, így részt vehetett a kerületi versenyen is.

 

Az 1978/79-es tanévben, 12 osztályban 291 tanuló kezdte meg a tanulást. Az 1. és a 2. osztályon kívül már a 3. osztályban is az új koncepció szerint tanítottak.

Az iskolai év folyamán elvégzett ellenőrzés eredményeképpen megállapították, hogy az iskolán az oktató és a nevelőmunka nagyon jó.

Eredményesen szerepeltek a birkózó kör tagjai a járási olimpián: 6 első, 6 második, 3 negyedik és öt ötödik díjat nyertek.

A Szlovák Környezetvédelmi Bizottság versenyt hirdetett “Környezetvédelem" címmel. A versenyben Kósa Alica az 5. helyezést érte el.

A tél folyamán a hetedikes tanulók sítanfolyamon vettek részt Chvatimechben.

A pionírszervezet megalakulásának 30. évfordulóját méltóképpen megünnepelték a pionírok.

Az 1979-es év az ENSZ Nemzetközi Gyermekévvé hirdette ki. Ez alkalomból a helyi szövetkezet és a szülői munkaközösség többször megajándékozta a gyermekeket.

A nyár folyamán az iskolában pionírtábort létesítettek.

 

Az 1979/80-as tanévben az osztályok száma kettővel csökkent, annak ellenére, hogy a létszám csak kettővel kevesebb. Az osztálylétszám viszont emelkedett, pl. a 8. osztályba 39 tanuló járt. Az 5. osztályban már az új koncepció szerint tanultak a gyerekek. Az iskola vezetőségében nem történt változás. A tantestületből Bajcsy Lászlót betegség miatt idő előtt nyugdíjazták.

Az egészségügyi kör Nagy Etelka tanítónő vezetésével a járási versenyen kivívták maguknak a továbbjutást az országos versenyre. A tűzoltó kör tagjai Vajlik Gyula tanító vezetésével ugyancsak az országos versenyen vehettek részt.

A fizikai és a kémiai olimpián szépen szerepeltek az iskola tanulói.

Ebben az évben szervezett az iskola sí- és úszótanfolyamot.

 

Iskolai krónikák, szóbeli közlések és
visszaemlékezések alapján összeállította
Mgr.Bozsaki Márta tanítónő