Visszatekintés

1960/61 - 1969/70

isk.évekre

Az 1960/61-es tanévben 10 osztályban 251 tanuló járt. A tantestület tagjai: Bartal Vince igazgató, Tábor Magda helyettes, Jankó Ilona, Váradi Katalin, Barta Mária, Szabó Erzsébet, Világi Teréz, Izsóf Lajos, Szabó Kálmán, Tábor Elemér, Benkovics József, Petróczi Ilona tanítók. Az állandó pionírvezető Kosár Vilma.

Nevezetes év ez az iskola történetében, ui. a tanulók ingyen kaptak tankönyveket és tanszereket.

Az iskola épületében 32 500 Kčs értékben végeztek javításokat: 3 osztályba bevezették a vizet, a folyosókat és a mosdók környékét csempével látták el, lebetonozták a műhelyeket.

A bejáró tanulók részére autóbuszjáratot létesítettek.

Novemberben megváltozott az iskola elnevezése: alapfokú kilencéves iskolára.

Márciusban a tanulók bemutatták A csodálatos furulya c. mesejátékot. A járási alkotóversenyen Németh László IV. osztályos tanuló és az iskola tánccsoportja 3. helyezést ért el.

“A vörös zászló nyomában“ nevezetű expedícióban 8. helyezést ért el az iskolánk a járási viszonylatban, így jutalmul 5 pionír rész vehetett a járási ünnepélyen, Pálffy Mária VIII. osztályos tanuló pedig a köztársasági elnökkel való 8 napos pionírtalálkozón, Rajecké Teplicén.

A tanulók tudási színvonala javult az előző évekhez mérve, ami azzal magyarázható, hogy az 1. és a 6. osztályban az új tanterv és tanmenet szerint tanítottak, ez jobban megfelelt a tanulók életkorához.

Az 1961/62-es iskolai évben lett először 9. évfolyam, 25 tanulóval. Összesen 11 osztályban 341 tanuló járt. Az iskolaigazgató továbbra is Bartal Vince, helyettese Tábor Magda. A tantestület további tagjai: Végh Erzsébet, Bajcsi Ilona, Váradi Erzsébet, Öllös Vilmos, Világi Teréz, Bödők László, Izsóf Lajos, Szabó Kálmán, Tábor Elemér, Hosszú László, Petróczi Ilona és Kosár Vilma.

Mivel az osztályok létszáma emelkedett, tanterem hiányában a műhelyt használták fel erre a célra. Így új helyet kellett keresni a műhely számára. Egy régi öreg épületet alakították át, amelyet a tanulók társadalmi munkával és a hnb támogatásával végeztek el. A társadalmi munkák Izsóf Lajos irányításával folytak. Ugyancsak társadalmi munkával tették rendbe az épület mellett lévő telket, melyet kertnek használtak.

Bartal Vince igazgató csoportja bekapcsolódott az 50 q hektárhozamú kukoricatermelés kísérletezésébe. A 9. osztály szép eredményeket ért el a faiskola gondozásában Tábor Elemér tanító vezetésével.

A pionírcsapat Kosár Vilma vezetésével ebben az évben is eredményes munkát végzett. A járási alkotóversenyen a III. osztály labdatánca a 2. helyezést kapta. A szavalóversenyen Németh László és Nagy Erzsébet szintén 2. helyezettek lettek.

Jól működött a testnevelési kör Kosár Vilma és Hosszú László vezetésével. A járási olimpián Dorák Katalin dobásban 3. helyezést ért el.

A 9. osztály tanulói márciusban ünnepélyes keretek között beléptek a CSISZ szervezetbe. Májusban megkapták a személyi igazolványokat.

Az 1962/63-as iskolai évben, 11 osztályban 370 tanulóval kezdődött meg a tanítás. Az igazgató Bartal Vince, helyettese Lukáč Irén. A tantestület tagjai: Plauter Erzsébet, Végh Erzsébet, Zerényi Vilma, Petróczi Ilona, |Öllös Vilmos, Váradi Erzsébet, Tábor Magda, Tábor Elemér, Hosszú László és Kádek Béla. A pionírvezető Világi Teréz.

Váltakozó tanítás folyt az iskolán. Nagyon hideg volt a tél, az osztályokat nem tudták kellőképpen felfűteni, így a félévi szünetet meghosszabbították.

Új írógéppel, valamint fizikai és kémiai felszereléssel lett gazdagabb az iskola.

Új, 180 cm átmérőjű kutat ástak, mivel elég gyakori volt a vízhiány az épületben. Minden osztályba bevezették a vizet. A szenesraktárt megnagyobbították, és a 2. számú épületre új vízcsatorna került.

         Nagy hangsúlyt fektettek továbbra is a testnevelésre. A testnevelési köröket Világi Teréz és Hosszú László vezette.

A körzeti szavalóversenyen Deák Edit és Bajcsi Jusztina 3., prózamondásban Gyuricsek Adrianna pedig 2. díjat nyert.

A pionírszervezetben turisztikai, technikai, növénytermesztési, tenyésztési, játék, tánc és színjátszó körök működtek. A technikai kör szputnyikot készített az űrrepülés napjára, melyet az ünnepélyes csapatgyűlésen, április 12-én lőtt fel Győri Sándor, a technikai kör istruktora.

A színjátszó kör a tavasz folyamán bemutatta a Csipkerózsika c. háromfelvonásos mesejátékot.

A szervezetet ebben az évben Horváth János képviselte Prágában az újévi ünnepélyen. Kovács János a hulladékanyag-gyűjtésben érdemelte ki, hogy részt vehetett Hlbokán, a nemzetközi pionírtáborban.

Az 1963/64-es tanévben, 11 osztályban 380 tanuló volt. Az iskola igazgatója Bartal Vince, helyettese Izsóf Lajos. A tantestület tagjai: Végh Erzsébet, Plauter Erzsébet, Váradi Erzsébet, Öllös Vilmos, Zerényi Vilma, Hosszú László, Kúr Sándor, Kádek Béla, Petróczi Ilona, Tábor Elemér, Tábor Magda, Andrássy Gyula, Világi Teréz.

A pionírszervezetet vezetője, Világi Teréz a kiváló munkájáért díszoklevelet kapott a tanítónap tiszteletére.

A gyümölcs- és növénytermesztési körök sikeres munkát végeztek. A Dolgozó Nő c. újság szerkesztője elismerő cikkben fényképpel illusztrálva nyilatkozott a körök munkájáról.

Az 1964/65-ös tanévben 385 tanulója volt az iskolának. Az iskola vezetőségében nem történt változás. A tantestület bővült Pázmány Etelka tanítónővel.

Jó volt az iskola és a szülői szövetség közös munkája.

A turisztikai kör a járási tájékozódási versenyen 1. helyezést ért el.

A szpartakiádra a tanulókat Hosszú László és Kádek Béla készítette fel.

Az iskolai évet az árvíz miatt nem június 30-án, hanem szeptember 1-jén fejezték be. A tanulókat június 18-án Komjaticére telepítették, itt tartózkodtak június 30-ig. Utána egy részét Bojnicére, a másik részét Hostinnére helyezték el.

Az 1965/66-os tanév. Az 1965. június 18-án történt felejthetetlen árvízkatasztrófa után hazánk minden polgárának összefogása révén, de főképpen a patronátus üzem – Nitrai Járási Építkezési Vállalat- önfeláldozó munkája lehetővé tette, hogy az 1965/66-os iskolai évet idehaza, megfelelő körülmények között megkezdjék. A tanulók közül 28-an, a tanítók közül pedig Pázmány Etelka, Izsóf Lajos, Kádek Béla és Bödők László kihelyezett iskolába mentek el.

Az iskolát továbbra is Bartal Vince igazgatta, helyettese Andrássy Gyula lett. A tantestület bővült Hosszú Valéria, Ferenczi Brigitta és Ferenczi János tanítókkal.

A tanulók 12 osztályban 378 létszámmal kezdték meg a tanulást. Váltakozó tanítás folyt: délelőtt jártak a 6-9. , délután az 1-5. osztályos tanulók.

Az iskola épületét kívül-belül átfestették. Az egyik tantermet parkettával látták el. Az év folyamán kapott az iskola zongorát, két rádiót és egy televíziót.

A árvízkatasztrófa meggyorsította az új iskola építésének megkezdését, melyet 1966. március 12-én meg is kezdtek. – Akcia Dunaj. Az új iskola alapját a tervezők alacsony szintre tervezték. Az igazgató azon kérelmét, hagy az alapot legalább 70 cm-rel emeljék, a magasabb szervek ennek a kérelemnek nem tettek eleget. Az új iskolát a hnb, valamint az iskola igazgatósága nem a jelenlegi helyre tervezte, hanem a futballpálya mögé, ami jobban megfelelt volna a lakiaknak és a szilasiaknak. Ezt szintén nem engedélyezték, mondván, hogy a szántóföldet építkezésre elfoglalni nem lehet.

A tánckör és az énekkar a járási versenyen 2. díjat nyert. A gazdasági növényeket termesztő kör részt vett a járási kiállításon, ahol értékes 2. helyezést érte el. A tűzoltó csoport szintén eredményes munkát végzett, jutalmul sátorfelszerelést kaptak.

Az 1966/67-es tanév igazgatója Bartal Vince, helyettese Izsóf Lajos. A tantestület tagjai: Ferenczi Brigitta, Ferenczi János, Váradi Erzsébet, Tábor Magda, Tábor Elemér, Zerényi Vilma, Petróczi Ilona, Andrássy Gyula, Andrássy Zsófia, Németh Imre, Pázmány Etelka, Hosszú Valéria, Hosszú László, Végh István, Világi Teréz, Vajlik Gyula, Öllös Vilmos, Jókai Lajos.

A 403 tanulót 15 osztályba sorolták be. Váltakozó tanítás folyt.

A tanév folyamán hosszantartó és alapos ellenőrzés volt az iskolán. A tanítási színvonalat megfelelőnek értékelték.

A tanulók a tanév folyamán is jó eredményeket értek el különböző versenyeken. Pl.: Csepi László az atlétikában elért jó eredményéért 3 heti táborozáson vett részt Rovištén. Itt találkozott a köztársasági elnökkel.

A szülői munkaközösség elnöke Cirfusz Sándorné volt.

Az 1967/68-as év még mindig a régi iskolában kezdődött meg., mivel az épület átadásánál hiányosságokat észleltek. A tantestület gyarapodott két új tanítóval: Bajcsy Katalinnal és Bajcsy Lászlóval.Vajlik Gyula pionírvezető dec.1-jén bevonult katonának, a helyét Pázmány Ilona vette át.

A tanulók létszáma: 404.

1967. december 4-én elérkezett a várva várt nap. A hibákat eltávolították, és átadták rendeltetésének az új iskolát. Nagy öröm volt ez, hiszen sokéves váltakozó tanítás után megkezdődhetett az egyműszakos tanítás. Az új épületben 14 tanterem, 1 szaktanterem, konyha étteremmel, napközi otthon, 2 műhely és tornaterem kapott helyet. A tavasz folyamán parkosították az iskola környékét kb. 45 000 Kčs értékben. Az új iskola esztétikus elrendezésében nagy érdeme volt Izsóf Lajos ig. helyettesnek. A tornaterem elrendezését Hosszú László és Németh Imre tervezte és hajtotta végre. A szülők is aktívan kivették a részüket az iskola és környékének szépítésében.

Az iskola tanulói az év folyamán a körzeti és a járási versenyeken eredményesen szerepeltek. Pl.: A tánccsoport a körzetben 1., a járásban 2. helyezést ért el. Az atléták és a labdarúgók is jól szerepeltek, ezért jutalomüdülésen vettek részt Paton.

Az 1968/69-es tanév zökkenőmentesen kezdődött, tankönyvekkel és tanszerekkel a tanulókat ellátták.

A tantestület új tanerővel bővült, Kádek Márta tanítónővel. A pionírvezető ismét Vajlik Gyula lett.

Az év folyamán megkezdték az iskolai sportpálya építését. A tanulók kb.8 500 órát dolgoztak.

Az iskolai sportkör elnyerte az úttörő-olimpián az úttörőház vándorserlegét. Jutalmul Magyarországon nemzetközi mérkőzésen, és egyhetes csónakkiránduláson vehettek részt. A kézilabdacsapat a pionírszervezet megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére rendezett kézilabdatornán a 3. helyezést érte el.

Az 1969/70-es tanév 393 tanulóval kezdődött. Az igazgató Bartal Vince, helyettese Izsóf Lajos. A tantestület tagjai: Váradi Erzsébet, Tábor Magda, Tábor Elemér, Ferenczi Brigitta, Ferenczi János, Zerényi Vilma, Petróczi Ilona, Világi Teréz, Nagy Etelka, Hosszú Valéria, Hosszú László, Bajcsy Katalin, Bajcsy László, Andrássy Gyula, Andrássy Zsófia, Végh István, Öllös Vilmos, Kádek Márta és Plauter Erzsébet.

Az iskola mellett 2 osztály napközi nyílt. A nevelőnők: Bajcsy Katalin és Plauter Erzsébet. A pionírvezető Vajlik Gyula.

Ez évben 120 m hosszú járdát építettek 235 000 Kčs értékben. Elkészült a sportpálya is.

A pionírcsapat bemutatta a Dalos Jankó c. 3 felvonásos mesejátékát, mellyel nagy sikert arattak a környező falvakban is.

Iskolai krónikák, szóbeli közlések és
visszaemlékezések alapján összeállította
Mgr.Bozsaki Márta. tanítónő