Visszatekintés

1949/50 - 1959/60

isk.évekre

 

Csehszlovákiában a nemzetiségi jogok gyakorlása, az anyanyelvi oktatás lehetősége a II. világháború után 1948-ban vált lehetővé.

Községünkben, Lakszakállason 1949. január 3-án kezdődött meg a magyar nyelvű oktatás.

Az iskola a régi katolikus iskolában kapott helyet. Az egyosztályos iskolába 60 tanuló járt, melynek tanításával és irányításával Forró Lászlót bízták meg.

Az 1949/50-es tanévben az iskola már kétosztályos. A tanulók létszáma 85-re emelkedett, ui. a szomszédos Szilas falu tanulói is ide jártak. A tanítók: Zsilinszky Magda és Forró László.

Az 1950/51-es években már 166-ra gyarapodott a tanulók száma. Az igazgatói székbe Tarics Imre került. A tantestület tagjai: Forró László, Bajcsi Teréz és Antal Lajos.

Az 1951/52-es tanévben Bogya és Gellér község tanulói is emelték az iskola tanulóinak létszámát. Az iskola igazgatója Forró László lett. A tantestület tagjai:Benedek Mária, Szabó Brigitta, Bögi Emma, Sztakovics László, Czakó Gyula, Kovács Zoltán és Dékány Margit tanítók. Ebben az évben alakult meg az iskolán Szabó Brigitta vezetésével a pionírszervezet, 34 taggal.

Az 1952/53-as tanév Forró László igazgató vezetésével kezdődik meg a régi katolikus és a volt református iskola épületében. November 1-től változás történt. Az igazgatói tisztséget Kocsis Gyula vette át. Vida Ferenc helyett pedig Bartal Vince került az iskolába. A tantestület tagjai: Balázs Jolán, Varga Zsigmond, Morovics Béla, Fitos Eszter, Bartal Vince.

Az 1953/54-es tanévben megnyílt a 9 osztállyal és 5 tanteremmel bíró nyolcéves középiskola. A tanulók létszáma 236. A tantestület tagjai: Kocsis Gyula igazgató, Bartal Vince, Szabó Kálmán, Lukovics Magda, Nagy Erzsébet, Kürthy Gizella és Czirfusz Erzsébet. A tanítók családoknál étkeztek és laktak.

Az újonnan kapott segédeszközök is hozzájárultak a tanítás színvonalának emeléséhez. Megindult az iskolán a kultúrtevékenység. Megalakult a színjátszó csoport Szabó Kálmán vezetésével. Nagy sikerrel mutatták be a Hamupipőke c. mesejátékot. A bevételből tangóharmonikát vásárolt a csapat. A sikeres munkáért az iskola pionírcsapata egy szép csapatzászlót és a Petőfi Sándor Pionírcsapat nevet kapta. A tánccsoport Lukovics Magda vezetésével szintén nagy sikereket ért el.

Az iskola mellett lévő elhanyagolt valamikori disznószállást az iskola megkapta, nehéz és kitartó munkával megtisztította, elsimította és termővé tette.

Kimagasló munkát végzett az iskola Micsurin-köre, melyet Bartal Vince vezetett. Zöldségféléket termesztettek. Az eredményes munkájukért a kör a járási versenyen 1. díjat nyert.

Az 1954/55-ös tanévben helyszűke miatt az iskola kibővült az ún. Ráb-házzal, amelyet teljesen át kellett alakítani. Itt kapott helyet 2 iroda, a szlovák iskola, 2 szertár és 2 tanterem. Az iskola igazgatója Kocsis Gyula, a helyettesese Bartal Vince. A tantestület tagjai: Jankó Ilona, Lukovics Magda, Méri Magda, Mészáros Erzsébet, Pammer Ilona, Tábor Elemér, Tarcsi Renáta, Szabó Kálmán és Werdenich Anna. Váltakozó tanítás folyt az iskolán. A Micsurin-kör tagjai megkezdték az iskola környékének parkosítását. Jegenyefákkal ültették be az iskola környékét. Derekasan kivették részüket a faluszépítési akciókban, ezért a segítségükért filmvetítő gépet kapott az iskola.

A pionírcsapatot Méri Magda tanítónő vezette, a kultúrmunkák irányítója pedig Pammer Ilona tanítónő. A színjátszó csoport nagy sikerrel bemutatta a Hófehérke c. mesejátékot.

A nyolcadikos tanulók záróvizsgán tettek tanúbizonyságot az elsajátított tananyagokból.

Az 1955/56-os tanévben bevezették a villanyt az iskola épületébe. Az iskola élén Kocsis Gyula állt, helyettese Bartal Vince. A tantestület további tagjai: Méri Magda, Petróczi Ilona, Lukovics Magda, Jankó Ilona, Szabó Kálmán, Molnár Árpád és Mészáros Erzsébet.

Ebben az évben iskolánk részt vett a járási spartakiádon. A felkészülésben sokat segített az, hogy a tanulók sportpályát létesítettek.

Az 1956/57-es tanévben 9 osztályba 259 tanuló járt. Az iskola igazgatója Kocsis Gyula, helyettese Bartal Vince. A tantestület bővült két új taggal: Nagy Ilona és Cséfalvay Hilda tanítónőkkel. A pionírcsapat vezetését Nagy Ilona vette át. Új bútorokkal, valamint fizikai és kémiai segédeszközökkel gazdagodott az iskola.

Júniusban első ízben rendezték meg a gyermeknapot, mely nagy örömet szerzett a tanulóknak.

Azon tanulók részére, akik a mezőgazdaságban szerettek volna elhelyezkedni, téli mezőgazdasági iskolát létesítettek.

Az 1957/58-as tanévben az iskola 9 osztályába 264 tanuló járt. Az iskola igazgatását februárban Méri Magda vette át Kocsis Gyulától. A tantestület tagjai: Bartal Vince, Petróczi Ilona, Kocsis Ilona, Jankó Ilona, Szabó Kálmán, Izsóf Lajos, Lukovics Magda, Mészáros László, Benkovics József, Véghné D. Erzsébet és Kacz Ernő.

Ebben a tanévben nagyon sok munkát végeztek a tanítók és a tanulók a tanítási időn kívül is. Lebontották az iskola mellett álló raktárt, s a helyét parkosították. Közösen az építővállalat bevonásával technikai műhelyt építettek az iskola mellé.

Ez év január 1-jén elkészült a tanítólakás is.

A politechnikai kör Izsóf Lajos irányításával építette meg a virágoskert közepén lévő szökőkutat, mely az egyik legszebb dísze az iskolának.

Az iskola a pionírcsapat eredményes kultúrmunkájáért kapott összegből televíziókészüléket vásárolt.

A 8. osztályos tanulók záróvizsgával fejezték be tanulmányaikat.

Az 1958/59-es tanév ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött. Az iskola 9 osztályában 267 tanuló tanult. Az iskola igazgatását Bartal Vince vette át. Helyettese, Tábor Magda. A tantestület további tagjai: Jankó Ilona, Petróczi Ilona, Lukovics Magda, Kosár Vilma, Kovács Miklós, Szabó Kálmán, Tábor Elemér, Izsóf Lajos.

Ebben a tanévben jobban kiszélesedett a politechnikai nevelés. A műhely új felszereléssel gazdagodott. Gyalupadokat és különféle szerszámokat kapott az iskola. A tanulók ügyesen sajátították el a szerszámok használatát. A kertbe önműködő öntözőberendezést vásárolt az iskola. Így a Micsurin-kör munkája könnyebb és eredményesebb lett. A virágoskertbe gyönyörű rózsafákat ültettek. A tanítók és a tanulók együttes munkájának gyümölcséből készült el az iskola kerítése.

A pionírcsapat kultúrműsort készített a szervezet megalakulásának 10. évfordulójára. A prágai ünnepélyen küldöttség képviselte az iskolát.

A színjátszó kör ismét kitett magáért, ui. a Csizmáskandúr c. mesejátékával nagy sikerrel szerepelt a járási alkotóversenyen.

Egész évben nagy lelkesedéssel készültek az osztályok a járási spartakiádra, a lányok csapata kiemelkedően szerepelt.

Novemberben tanfelügyelői ellenőrzés volt az iskolán.

Júliusban Počúvadlón egyhetes táborozáson vettek részt a tanulók.

Az 1959/60-as tanévben 266 tanuló iratkozott be az iskolába. Az iskola igazgatója Bartal Vince, helyettese Tábor Magda. A tantestület tagjai: Petróczi Ilona, Raffai Magda, Jankó Ilona, Kosár Vilma, Világi Teréz, Tábor Elemér, Szabó Kálmán, Izsóf Lajos, Benkovics József.

A 160 tagú pionírcsapat vezetője Világi Teréz volt. Sok szép és gazdag kultúrműsort készítettek, többek között a község felszabadulásának 15. évfordulójára is.

A színjátszó csoport Kosár Vilma vezetésével betanulta, majd nagy sikerrel előadta a Jávorfácska c. mesejátékot. Ennek egy részletével, táncokkal, versekkel vettek részt a járási alkotóversenyen.

Az iskola politechnikai műhelye a járás egyik legjobban működő műhelyeinek. A legsikerültebb készítményeket a járási politechnikai kiállításon is bemutatták.

A felső osztályos tanulók aktívan kivették részüket a mezőgazdasági és kerti munkálatokban. 8500 db facsemetét, 60 bokrot és 100 gyümölcsfát ültettek a falu határában. Ugyancsak kivették a részüket a kapásnövények ápolásában. Az óvodaudvar mellett lévő kerttel kibővült az iskola kísérleti kertje. A szökőkúthoz Izsóf Lajos tanító gipszből törpéket készített. Új, 500 literes Darling motort vásárolt az iskola. Ez év májusában bevezették a vizet az iskolaépületbe. Év végén fejezték be az iskolakerítés festését a tanulók.

A tanítási órákon kívül szorgalmasan készültek az országos spartakiádra.

Iskolai krónikák, szóbeli közlések és
visszaemlékezések alapján összeállította
Mgr. Bozsaki Márta tanítónő