2002/2003

 

A tanév ünnepélyes keretek közt 2002. szeptember 2-án kezdődött meg.

 

Iskolaigazgató: Kovács Béla

Igazgatóhelyettes: Csémi Magdaléna

 

A tantestület tagjai:

Bajcsi Barnabás

Németh Ildikó

Földes Zsuzsanna

Paxián Piroska

Kosár Mónika

Plauter Éva

Komjáti Szilvia

Pok István

Kovács Andrea

Soós Andrea

Krascsenics Renáta

Szabó Katalin

Macejko Tímea

Szabó Márta

Vajlik Gyula

Varga Andrea

 

Tanulóink száma: 241 tanuló

                                   1.-4. évfolyamban        5 osztály          108 tanuló

                                   5.-9. évfolyamban        6 osztály          133 tanuló

     Az iskolai klubbot 13-15 tanuló látogatta.

 

Technikai alkalmazottak száma: 4 személy

Konyhai alkalmazottak száma:   3 személy

2003. április 23-tól 1 adminisztratív munkaerő segíti az iskola munkáját Nagy Elvira személyében.

 

 

Pályaválasztási tanácsadó: Macejko Tímea

Az iskolatanács elnöke:      Bajcsi Barnabás

A Szülői Szövetség elnöke: Barthalos Katalin

... Iskolánk életéből...

 

 

         Lakszakállas község 2002. július 1-én adta ki az iskola új alapítólevelét, melynek alapján az iskola jogalanyivá vált.

 

Az új tanévben 1 kezdő pedagógusunk érkezett, Komjáti Szilvia, akinek bevezető pedagógusa Szabó Márta sok gyakorlattal rendelkező pedagógus lett.

 

            Az „Egészséges iskola“ program keretén belül Kovács Andrea tanítónő egyhetes szemináriumon vett részt Nyitrán szeptember 30-tól, amit az UNICEF szervezett. Az előadások témája a gyermekek egészségének megőrzésére, valamint a sokoldalú készségfejlesztésre irányult.

 

            Szintén az „Egészséges iskola“ program keretein belül Kosár Mónika – koordinátor - 2002.november 14-én meghívta hozzánk Strédl Teréz neves pszichológust, aki a Galántai Pedagógiai - Pszichológiai Tanácsadó igazgatónője. A következő témákról tartott nagyon érdekes és tartalmas előadást a szülőknek és pedagógusoknak egyaránt:

-         iskolaérettség

-         a kisgyermekek alkalmazkodási készsége

-         a kábítószer fogyasztásának megelőzése

-         Hogyan óvjuk meg gyermekeinket?

A szülők az előadás iránt sajnos csak nagyon kevés érdeklődést tanúsítottak.

 

            A „Drogmegelőző személyiségfejlesztő program“ keretein belül Krascsenics Renáta tanítónő igyekezett fejleszteni a tanulók személyiségét, amit az etika órákon valósított meg.

 

            December már nemcsak a tanulás, hanem a szórakozás hónapja is volt. 16-án Bajcsi Barnabás és Macejko Tímea szervezésében megtartottuk a már hagyományossá vált Karácsonyi kupát. A futballmérkőzések jó hangulatban, a sportszerűség jegyében zajlottak és minden évfolyam fiúcsapata képviseltette magát, hiszen a fiúk kedvenc sportja a futball.

            Még azon a héten pénteken, 20-án pedig az egésznapos szórakozást a Télapóünnepély biztosította. A tornateremben tartottuk meg, ahol összegyűlt az iskola apraja-nagyja, minden osztály előadta a maga kis műsorát. Az ünnepély után minden tanuló egy kis „mikuláscsomagot“ kapott a Szülői Szövetség jóvoltából.

 

            Pedagógusaink mindig igyekeznek továbbfejleszteni ismereteiket, így volt ez január 24-én is. Komjáti Szilvia, Krascsenics Renáta, Kovács Andrea és Paxián Piroska részt vettek az Apáczai Tankönyvkiadó tankönyvbemutatóján Ekelen, ahol megismerkedhettek nemcsak az új könyvekkel, munkafüzetekkel, hanem a szerzőkkel is személyesen. A tankönyvszerzők sok hasznos útmutatót adtak a könyvhasználattal kapcsolatban, amit majd a tanításban valamennyien kamatoztatni tudnak.

 

            Az első osztályba való beíratást 2003. február 4-5-én tartottuk meg. A beíratkozáson nemcsak az iskolaérettséget felmérő pedagógusaink vettek részt, hanem a lakszakállasi, szilasi, bogyai és gelléri óvónők, iskolánk igazgatóhelyettese, valamint a pályaválasztási tanácsadó is. Az iskolaköteles 23 tanulóból 16-an kezdik meg a tanulást 2003 szeptemberében, 7 tanuló halasztást kapott. Az idősebb diákok fakanálbábot készítettek a kis óvodásoknak ajándékul.

 

            A síelés is már lassan hagyománnyá válik iskolánkon. A tapasztaltabb gyerekek azért mennek újra és újra, hogy tudásukat tökéletesítsék, a kezdők pedig meg szeretnének tanulni. A tavaszi szünidőt megelőző héten, február 8-15-ig az 5., 6., 7., 8. és 9. osztályosokból verbuvált csapat Tajovon vett részt egyhetes sítúrán, amit Macejko Tímea szervezett meg sikeresen. Tanítóink közül még Bajcsi Barnabás és Szabó Katalin vettek részt és Kardos Andrea, mint ápolónő. Szerencsére mindenki sérülés nélkül tért haza a kirándulásból.

 

            A farsangi időszakban az alsótagozatos tanulóink számára zenés álarcosbált szerveztünk február 26-án. A gyerekek nagyon igényes jelmezekben pompáztak, a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a döntésben. Ezért minden álarcba bújt gyermeket megjutalmaztunk ajándékokkal, hiszen egy-egy jelmez elkészítése, akár hetekbe is tellett. Az ajándékokat a Szülői Szövetség biztosította.

A felsőtagozatos tanulók már nem szívesen öltöznek be farsangkor, nekik vetélkedőkkel tarkított, zenés délutánt tartottunk, ahol kedvükre mulathattak, táncolhattak.

 

            Március a „könyv hónapja“. Ennek jegyében több könyvkiállítást szerveztünk, ahol a tanulók kedvükre válogathattak a szebbnél-szebb könyvek közül. Iskolánkban két könyvtár is működik, mind az alsó-, mind pedig a felső tagozat számára, de sajnos az anyagi keretek nem engedik meg, hogy évről-évre felfrissítsük a könyvállományt.

 

            Április rögtön hasznos akcióval indult, hiszen 1-én papírgyűjtést szerveztünk. A gyerekek Lakszakállason, Bogyán és Gelléren gyűjthették össze a papírt, amit aztán a Lakszakállasi Termelő Szövetkezet segített elszállítatni a rendeltetési helyére. A papírgyűjtésből befolyt összeget az iskola karbantartására fordítottuk.

 

            A 2. osztályosok májusban egyhetes úszótanfolyamon vettek részt a komáromi fedett uszodában. A tanulók utaztatását a Lakszakállasi Termelő Szövetkezet támogatta. A gyerekek nagyon élvezték az úszást, az úszótanfolyam befejeztével a mell-, gyors- és hátúszásban versenyeztek - bizonyíthattak. Mindenki végül átvehette az úszómesterektől a „vizes bizonyítványát“.

 

            A -Gyermeknapot minden osztály saját elképzelése alapján szervezte meg. Voltak, akik ügyességi versenyekben mérték össze az erejüket, voltak, akik sportjátékokat játszottak, de a legtöbb osztály a természetben piknikezett - szalonnát, virslit sütött. A Szülői Szövetség minden tanulónak édességgel és jégkrémmel kedveskedett.

 

            Az- osztálykirándulásokon a tanulók megismerkedhettek Szlovákia emlékműveivel, történelmi városokba látogattak el, a természet szépségeiben gyönyörködhettek:

 

            - 1.o., 3.A - Pozsony – a vár és a város érdekességeinek megtekintése – 1 nap

            - 2.o., 4.o. – A Vöröskői vár és a Driny barlang megtekintése – 1 nap

            - 3.B, 5.o. – Pozsony – a vár és a város /SzNM/ megtekintése – 1 nap

            - 6.A, 6.B, 7.o. – Hronec és környéke megtekintése – 3 nap

            - 8.o., 9.o. – Brezovec és környéke megtekintése – 3 nap 

 

            Pedagógusaink a tanítás mellett sok időt és energiát áldoztak a tanulók versenyekre való felkészítésére. Az eredmények is ezt igazolják.

 

Tanulmányi versenyek, olimpiák és egyéb versenyek élenjárói

 

- Vajda Ildikó (8.o.)

-         Matematika olimpia - járási 4. hely,

-         a 9. osztályosok között járási 4. hely, kerületi 11. hely,

-         Fizika olimpia – járási 4. hely.,

-         Pitagóriász mat. verseny 12. hely.,

-         Bátaszéki Tehetséggondozó mat. verseny 11. hely.,

-         Zrínyi Ilona mat. verseny 16. hely.

-          Katedra mat. verseny országos fordulójának 4. helyezettje.

- Fitos László (8.o.)

-         Matematika olimpia járási 11. hely.,

-         Fizika olimpia járási 4. hely.,

-         Földrajz olimpia járási 11. hely.,

-         Pitagóriász mat. verseny járási 7. hely.

-         Bekapcsolódott a Zrínyi Ilona mat. versenybe is.

- Jaszkó Melinda (7.o.)

-         Matematika olimpia járási 44. hely.,

-         Földrajz olimpia járási 18. hely.,

-         Pitagóriász mat. verseny 25. helyezettje,

-         Katedra mat. verseny országos 3. hely

-          valamint részt vett a Zrínyi Ilona mat. versenyben is.

- Fügedi Aladár (9.o.)

        Matematika olimpia járási 7. hely., kerületi 35. hely.,

        Fizika olimpia járási 26. helyezettje.

- Farkas István (9.o.)

        Matematika olimpia járási 19. hely,

        Fizika olimpia járási 11. hely.

- Vajlik Attila (6.o.)

-       Matematika olimpia járási 1. hely,

-       Német olimpia járási 6. hely,

-       Részt vett a földrajz olimpián is

- Németh Attila (8.o.)

        Fizika olimpia járási 1.hely,

        Bekapcsolódott a földrajz olimpia járási fordulójába

 

Az említett legsikeresebb tanulókon kívül iskolánkat még a következő tanulók képviselték az egyes versenyeken:

- A Matematika olimpia járási fordulójának résztvevői: Vajlik Noémi (6.o.), Fügedi Zsolt (7.o.), Izsóf Máté (5.o.), Tóth Árpád (5.o.), Nagy Balázs (9.o.), Nagy Zoltán (9.o.), Nagy Hajnalka (8.o.) és Simon Angelika (9.o.)

- A Fizika olimpia résztvevői: Nagy Balázs (9.o.)-26.hely, Nagy Zoltán (9.o.)- 23. helyezettek a járási fordulón

- A Földrajz olimpia résztvevői: Fügedi Aladár (9.o.), Tóth Árpád (5.o.), Rácz Ágnes (5.o.), Vörös Dávid (9.o.), Tóth Enikő (7.o.), Barthalos Gergő (6.o.) és Majer Barbara (6.o.)

- Az Archimédiász mat. verseny: 1. hely.-Füssi Krisztián (7.o.), 2.hely.- Fügedi Zsolt (7.o.),  3. hely.- Rákóczi István (7.o.)

- Zrínyi Ilona mat. verseny résztvevői: Fügedi Zsolt (7.o.), Izsóf Máté (5.o.), Farkas Ferenc (4.o.), Németh Attila (8.o.), Csápai Nikoletta (5.o.), Dorozlai Csaba (4.o.) és Mikus Rebeka (4.o.).

- Katedra matematikai levelező verseny résztvevői: Vajlik Attila (6.o.), Vajlik Noémi (6.o.), Fügedi Zsolt (7.o.), Rácz Ágnes (5.o.) és Paksi Gergely (5.o.).

- Katedra történelmi verseny résztvevői: Károlyi Tibor (7.o.), Kovács Melinda (7.o.), Nagy Tamás (7.o.),Rigó Nikoletta (7.o.), Csápai Nikoletta (5.o.), Fitos Marianna (5.o.) és Nagy Julianna (5.o.)

- A TIT magyarországi levelező verseny eredményesei:

                        Jaszkó Melinda (7.o.)            német ny.            17.hely

                        Farkas Ferenc (4.o.)             matematika         21.hely

                        Kardos Péter (3.o.)               matematika         30.hely

                        Csápai Nikoletta (5.o.)          német ny.            18.hely

                        Fitos Marianna (5.o.)             német ny.            21.hely

                        Nagy Júlia (5.o.)                    német ny.            20.hely

                        Bajcsi Tibor (9.o.)                 német ny.            24.hely

                        Fekete Annamária (5.o.)        német ny.            13.hely

                        Imely Szabina (5.o.)              német ny.            21.hely

                        Németh Éva (5.o.)                 német ny.            19.hely

                        Bartal Éva (4.o.)                    matematika         37.hely

                        Cheh Krisztián (3.o.)             matematika         42.hely

                        Farkas Gábor (3.o.)              matematika         23.hely

 

- Poznaj slovenskú reč – Dudás Krisztína (8.o.) – 19.hely.

- Szép magyar beszéd – Vörös Dávid (9.o.) – járási 5. hely

- A szavalóverseny eredményesei: Gergely Alexandra (2.o.)-körzeti1.hely., járási 3. hely., Farkas Réka (2.o.) – körzeti 2. hely. és Vajlik Noémi (6.o.) – körzeti 1. helyezett.

 

Sportversenyek eredményei:

 

- Járási atlétikai verseny összesítettben:             lányok         11. hely.

                                                                                fiúk              8. hely.

                                             egyéniben                    1 tanuló 4. hely. súlylökésben

- Mezei futóverseny -           összesítettben:              lányok         16. hely.

                                                                                fiúk              12. hely.

- Járási futball-bajnokság -                                   9 tanuló képviselte iskolánkat

 

Az iskola működését különböző szervek és szervezetek segítették, köszönettel tartozunk tehát a következőknek:

-     az Alapiskola mellett működő Szülők és Iskolabarátok Szövetsége – előfizette a pedagógusainknak az „Učiteľské noviny”, „Rodina a škola” – folyóiratokat, előfizette az iskolai könyvtárba a „Cserkész”, „Tábortűz”, „Tücsök”, „Bobo” és „Freundschaft” gyermekfolyóiratokat, fedezte a tanulók utazási költségeit mintegy 10. 000 Sk értékben, valamint Mikulásra és Gyermeknapra édességet ajándékozott minden tanuló számára

-     A Lakszakállasi Községi Hivatal – előfizette a „Katedra” szakmai folyóiratot

-     A Lakszakállasi Termelő Szövetkezet – biztosította a tanulók kedvező áron való utaztatását  színházba (valamennyi évfolyam számára) és a 2. osztályosok úszótanfolyamra való elszállítását szintén kedvezményes áron biztosította.

 

 

A 9. osztályosok a felvételi vizsgákat sikeresen teljesítették, 2003 szeptemberétől valamennyi tanuló abban az iskolában folytatja tanulmányait, ahová jelentkezett. Elhelyezkedésük a következőképpen alakult:

                        8 tanuló                        szakközépiskolába jelentkezett

                        6 tanuló                        gimnáziumba jelentkezett

                        7 tanuló                        szaktanintézetbe jelentkezett

 

 

Tanulmányi előmenetel a 2002/2003-as tanév végén:

                            1.- 4. évfolyamban                   megfelelt                  106 tanuló

                                                                            nem felelt meg             2  tanuló

 

                            5.– 9. évfolyamban                  megfelelt                  131 tanuló

                                                                            nem felelt meg              2 tanuló

 

           

Hiányzás:                     igazolt órák száma:                   igazolatlan órák száma:

              1.-4. évf.          69,65 óra/tanuló                      1,03 óra/tanuló

              5.-9. évf.          79,24 óra/tanuló                      0,23 óra/tanuló

(Az igazolatlan órák száma lényegesen alacsonyabb a tavalyi évhez viszonyítva.)

 

 

Ahogy közeledett a 2002/2003-as tanév vége, igyekeztünk gondolni már a következő iskolaévre is:

-     minden osztály bebiztosította magának a 2003/2004-es tanévre a füzetcsomagokat

-     az értékes segédeszközöket, tanszereket a szünidő idejére megfelelő, biztonságos tantermekbe helyezték el

-     minden osztályról elkészült az osztálykép és a tabló

 

 

A tanévzáró ünnepséget 2003. június 30-án tartottuk meg. Az igazgató úr beszédében értékelte az iskolai évet. Lakszakállas polgármestere Bartal András mérnök is szólt néhány kedves szót a gyerekekhez, pedagógusokhoz egyaránt. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulókat, versenyek élenjáróit értékes ajándékokkal jutalmazták. A tanévzáró után minden tanuló átvette osztályfőnökétől a bizonyítványt. A 9. osztályosok végleg búcsút intettek első iskolájuknak, hogy „tovább ballagjanak” megkezdett útjukon, észben tartva a mottót:

„A tudás hatalom!”

 

Az iskolaév végén két tanítónktól elköszöntünk:

Szabó Márta tanító néni a főiskola befejezése után 1966. augusztus 25-én Párkányban kezdett tanítani. Szülőfalujába 1968. szeptember 16-án érkezett, itt tanított 2003. június 30-ig. Nyugdíjba vonulásakor szomorúan köszönt el tőle a tantestület, s diákjai egyaránt. A közösség – mint mondta – hiányozni fog, hiszen szerette maga körül az embereket, szívesen beszélgetett kollégáival s gyerekekkel. Generációkat nevelt, tanított természetrajzra, testnevelésre és munkára való nevelésre. Nyugodt, békés nyugdíjas éveket kívánunk neki.

Vajlik Gyula tanító bácsi Lakszakállasra került a főiskola elvégzése után 1966. augusztus 26-án. Hosszú pályája alatt volt pionírvezető, tanító, igazgató helyettes és igazgató. Mindig hatalmas erővel, akarattal, kitartással tanított, keresve a tudás útjának mikéntjét és végcélját. Sokáig párhuzamosan tanított és Szilason ellátta a polgármester hivatalát is. 2003. június 30-án elköszönt diákjaitól, kollégáitól. Ezután, mint Szilas község polgármestere tevékenykedik. Munkájához sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk.